logo-vkrt

History

De vereniging werd opgericht in 1965 onder de naam "Vereniging van Rubber- Chemici en Technici".

In 1982 werd de naam veranderd in "Vereniging van Kunststof- en Rubber Technologen" na fusie met de Nederlandse sectie van het PRI (Plastic & Rubber Instituut, In 1993 sloot de Nederlandse sectie van de PRI zich aan bij het nieuw opgerichte "Institute of Materials" en scheidde zich van de VKRT. De VKRT sloot zich in 1998 aan bij de IRCO, de International Rubber Conference Organisation. In de periode 1994-1999 vond een fundamentele discussie plaats. plaats over de positie van de Society, ofwel om als onafhankelijke samenleving verder te gaan, om te fuseren met een vergelijkbare samenleving op het gebied van plastic en rubber of om lid te worden van een zogenaamde "overkoepelende" organisatie. De noodzaak van deze discussie had zijn wortels in het teruglopende ledenaantal en de vraag hoe een groter publiek te betrekken / aantrekken.

In 1999 sloot de VKRT zich als zelfstandige vereniging aan bij de "Bond voor Materialenkennis". Vanaf dat moment heeft de "Bond voor Materialenkennis" het VKRT-kantoor overgenomen van de NVR (Nederlandse Vereniging van Rubber Fabrikanten). De NVR had vanaf de beginperiode van de VKRT de algemene taken op zich genomen.

In 2007 scheidde de VKRT zich af van de "Bond voor Materialenkennis". Sindsdien is de vereniging met succes actief gebleven met het organiseren van bijeenkomsten, waarbij de rubberindustrie duidelijk de boventoon voert. De vereniging is derhalve voornamelijk een rubber gerelateerde vereniging met meer als 100 leden.

 

History