Legal information, Association for Plastic and Rubber Technologists

  Legal information

Deze website wordt beheerd door de Vereniging van Kunststof en Rubber Technologen (VKRT):

Voor uw vragen over ons privacybeleid:

Inhoud van de site

De op deze internetsite verstrekte informatie is bedoeld als algemene informatie en kan steeds zonder melding vooraf gewijzigd worden. Hoewel de VKRT de op deze website gepubliceerde informatie zorgvuldig heeft samengesteld, kan er geen garantie gegeven worden dat de informatie correct, volledig en actueel is. De VKRT is niet aansprakelijk voor eventuele virussen die zich op deze website bevinden

Op de site van de VKRT staan hyperlinks naar andere websites. De VKRT is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid en voor gebruik van cookies van de websites waarnaar de VKRT verwijst.

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein bestand, dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsites en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.
Op de website worden bezoekgegevens (adres van de computer, date, type van de browser, ...) bijgehouden om onze website te verbeteren.

Privacy verklaring en Beveiliging gegevens

De VKRT houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U heeft op schriftelijk verzoek een inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebben de gegevens die verwerkt zijn in de bestanden van de VKRT.

    De verplichtingen van de VKRT:

persoonlijke gegevens van de database en e-mails worden zorgvuldig behandeld en beveiligd;

niet de acces code communiceren;

niet de gegevens van de database te verkopen;

niet uw gegevens te verstrekken aan bedrijven, instellingen of derde.

    De verplichtingen van de VKRT User:

vertrouwelijk houden van uw login & paswoord;

elk gebruik van de access codes is uw verantwoordelijkheid.

Copyrigth

De volledige inhoud, tekens/logos en vormgeving van de website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Tenzij uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht is het verboden kopieen, aanpassingen, vertalingen of bewerkingen te maken van de volledige site, op welke wijze of in welke vorm ook.

De gebruiker is wettelijk bevoegd om korte citaten, analyses en reproducties te gebruiken met name onder vermelding van de auteursnaam en de uitgeversbron.

For who is Job Service intended?
Job Service is a career site for the Rubber community. VKRT connects job seekers with Rubber and Plastic companies.
 Job Offers: for recruiters, rubber and plastic companies (employers)
 Job Seekers: for professionals and students in the rubber and plastic world
Is Job Service a Free service?
Job Service is free (post and consult) for companies et job seekers.
How can an employer or a job seeker post an advertising?
1.You have not an account:
 Fill in the Personal Information form.
 For de Job Seeker, the personal information is NOT visible on the website. VKRT will never give your personal information to an employer or other parties.
 Post one or more features
2.You have an account:
 Fill your password and username to access your account.
 If necessary, update your personal information. Check your email.
 Post one or more features.
 Via "My account", you can change your advertisement.
Why my advertisement is not more visible on the website?
To avoid spamming VKRT can delete your ad before after publishing.
How can an employer contacts a job seeker?
 Follow "To contact ..." by the advertisement.
 Insert your reference (person name, or company or organisation, email) and, if you wish, a message and a link for more recruitment information.
 An email will be directly sent to the job seeker and to you.
I never receive e-mails (e.g. VKRT confirmation, contact company, ...).
 Check your email.
 Check your "Junk email post".
 Is your firewall too strict?
If you encounter another problem:
 Don't hesitate to contact VKRT:
I never receive e-mails (e.g. VKRT confirmation, contact company, ...)
 Check your email.
 Check your "Junk email post".
 Is your firewall too strict?
My access code
Job Service is free (post and consult) for companies et job seekers.
Consult
 Date: date of the meeting - = Lustrum
 Price: meeting - dinner (partner if Lustrum)
 Invoice(s): invoice of the meeting/dinner or note credit (cancellation after the paiement).
     If necessary, print your new invoice. If this is not correct please inform the
 Paid: Update of your payment at least once a month
 Note about your update:
     - wait for confirmation: the treasurer must check if "paid" or "no paid"
     - no refund: your Cancellation or Change isn't according to the cancellation conditions of the seminar
     - note credit
Update
You can easely change your subscription seminar by filling in the form:
  = no refund will be given on the basis of the cancellation conditions.
 Click on "Change"
 Fill in the form: cancel all or change Dinner (Partner if it is Lustrum). If you don't use the form, click on the button X = close form.
Cancellation conditions
 Seminar: Refund of seminar fee is only possible if cancellation has been received 3 working days before the seminar date.
 Lustrum: Refund of Lustrum fee is only possible if cancellation has been received 10 working days before the Lustrum date.
Subscription seminar
 You can subscribe to the seminar by logging into the page Actual meeting
If you encounter difficulty:
 Don't hesitate to contact VKRT: